Slnečnica Slovensko » Svätá omša za zosnulých

Svätá omša za zosnulých

Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré,
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Slnečnica
a Domáca opatrovateľská služba

Vás dňa 10. novembra 2019 /v nedeľu/ o 15.30 hod.

srdečne pozývajú na svätú omšu za Vašich blízkych
a našich zosnulých pacientov a klientov,

ktorá sa uskutoční

v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

LIGA PROTI RAKOVINE z verejno-prospešnej finančnej zbierky “Deň narcisov” 2015 prispela na zakúpenie prenosného lineárneho osobného dávkovača na aplikáciu infúzií a intravenóznych injekcií pre pacientov Mobilného hospicu sv. Kataríny Labouré. Prínosom projektu je zlepšenie starostlivosti o pacientov.


Zanechajte komentár