Úvod

Svätá omša za zosnulých
Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré,
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Slnečnica
a Domáca opatrovateľská služba

Vás dňa 8. novembra 2015 /v nedeľu/ o 15.30 hod.

srdečne pozývajú na svätú omšu za Vašich blízkych
a našich zosnulých pacientov a klientov,

ktorá sa uskutoční

v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

LIGA PROTI RAKOVINE z verejno-prospešnej finančnej zbierky “Deň narcisov” 2015 prispela na zakúpenie prenosného lineárneho osobného dávkovača na aplikáciu infúzií a intravenóznych injekcií pre pacientov Mobilného hospicu sv. Kataríny Labouré. Prínosom projektu je zlepšenie starostlivosti o pacientov.

Vítame Vás na stránkach Občianskeho združenia SLNEČNICA Slovensko (ďalej skrátene Slnečnica).

Občianske združenie Slnečnica Slovensko je neziskové združenie občanov, ktorí sa usilujú v duchu humanizmu a kresťanských ideálov poskytovať starým chorým a núdznym tieto služby:

  1. Domáca opatrovateľská služba
  2. Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré
  3. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
  4. Požičovňa zdravotníckych pomôcok

Opatrovateľskú, ošetrovateľskú a hospicovú starostlivosť v domácom prostredí pacienta zabezpečujú sestry Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (ďalej skrátene Vincentky) v spolupráci s Kongregáciou sestier Tešiteliek BSJ a laikmi.