Úvod

Vítame Vás na stránkach Občianskeho združenia SLNEČNICA Slovensko (ďalej skrátene Slnečnica).

OZNAMUJEME:

Zmena sídla občianskeho združenia: Štyndlova 1, 821 05 Bratislava, prevádzka je na adrese Svätovojtešská 40, 831 03 Bratislava tel.: 0915 290 304

Zrušenie tel. linky: 02/43428444

Požičovňa zdravotníckych pomôcok je na adrese Pluhová 2, 831 03 Bratislava, Nové Mesto

Ak chcete poukázať nášmu občianskemu združeniu 2% svojej zaplatenej dane, môžete tak urobiť na základe § 50 zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z.
Tlačivo na stiahnutie: hľadajte v hornom menu v sekciiVENUJTE 2%” .

Údaje o prijímateľovi
Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Slnečnica Slovensko
Sídlo: Štyndlova 1, 821 05 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31815804

Číslo účtu (IBAN):SK44 3100 0000 0041 2000 8718

LIGA PROTI RAKOVINE z verejno-prospešnej finančnej zbierky “Deň narcisov” 2015 prispela na zakúpenie prenosného lineárneho osobného dávkovača na aplikáciu infúzií a intravenóznych injekcií pre pacientov Mobilného hospicu sv. Kataríny Labouré. Prínosom projektu je zlepšenie starostlivosti o pacientov.

Občianske združenie Slnečnica Slovensko je neziskové združenie občanov, ktorí sa usilujú v duchu humanizmu a kresťanských ideálov poskytovať starým chorým a núdznym tieto služby:

  1. Domáca opatrovateľská služba
  2. Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré
  3. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
  4. Požičovňa zdravotníckych pomôcok
  5. Prepravná služba imobilných osôb s osobnou asistenciou

 

Opatrovateľskú, ošetrovateľskú a hospicovú starostlivosť v domácom prostredí pacienta zabezpečujú sestry Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (ďalej skrátene Vincentky) v spolupráci s laikmi.