Úvod

Vítame Vás na stránkach Občianskeho združenia SLNEČNICA Slovensko (ďalej skrátene Slnečnica).

Občianske združenie Slnečnica Slovensko je neziskové združenie občanov, ktorí sa usilujú v duchu humanizmu a kresťanských ideálov poskytovať starým chorým a núdznym tieto služby:

  1. Domáca opatrovateľská služba
  2. Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré
  3. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
  4. Požičovňa zdravotníckych pomôcok

Opatrovateľskú, ošetrovateľskú a hospicovú starostlivosť v domácom prostredí pacienta zabezpečujú sestry Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (ďalej skrátene Vincentky) v spolupráci s Kongregáciou sestier Tešiteliek BSJ a laikmi.