Obnova materiálovo-technického vybavenia

Občianskemu združeniu Slnečnica Slovensko bol schválený projekt v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 368/2021 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

Zverejnenie zmluvy ADOS

Zverejnenie zmluvy Mobilný hospic