Pomôžte nám pomáhať 2%

Ďakujeme všetkým naším darcom, tým, ktorí nás podporujú akýmkoľvek spôsobom – modlitbou, službou, finančne, materiálne.

Prosíme, pomôžte nám pomáhať… poukázaním  2% dane.

ĎAKUJEME!!!

Občianske združenie Slnečnica Slovensko
IČO: 31815804
IBAN: SK44 3100 0000 0041 2000 8718, Prima banka Slovensko, a.s.

Tlačivo na stiahnutie