Domáca opatrovateľská služba – DOS

Je sociálna služba v prirodzenom domácom prostredí, podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. poskytovaná klientovi, ktorý je na takúto službu odkázaný.

Zahŕňa pomoc klientovi pri nevyhnutných základných potrebách:

  • pomoc pri osobnej hygiene, sprchovanie,  kúpanie
  • dohľad
  • podanie jedla, liekov, prípadne prípravu jedla
  • nákup menšieho charakteru (bežných potravín)
  • bežné upratovanie
  • služba neposkytuje zdravotnícke výkony!!!
  • poskytujeme ju obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov
  • len v pracovné dni od 8.00 do 16.00
  • dĺžka služby závisí od dohody – ale najmenej 2 hodiny/týždenne
  • nemožno ju poskytovať vtedy, ak ju klientovi poskytuje iná opatrovateľská služba, alebo ak príbuzný poberá príspevok na opatrovanie, príp. na telefonické požiadanie ako jednorazovú službu
Koordinátorka:Mgr. Gabriela Pagáčová, sr. Damiána
Tel. kontakt:+421 915 441 400
E-mail:dos@hospic-slnecnica.sk

Žiadosť na stiahnutie