Domáca opatrovateľská služba – DOS

Je sociálna služba v prirodzenom domácom prostredí, podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. poskytovaná klientovi, ktorý je na takúto službu odkázaný.

Zahŕňa pomoc klientovi pri nevyhnutných základných potrebách:

 • pomoc pri osobnej hygiene, sprchovanie,  kúpanie
 • dohľad
 • podanie jedla, liekov, prípadne prípravu jedla
 • nákup menšieho charakteru (bežných potravín)
 • bežné upratovanie
 • sprievod na úrady alebo na lekárske vyšetrenie,…
 • služba neposkytuje zdravotnícke výkony!!!
 • poskytujeme ju obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov
 • len v pracovné dni od 8.00 do 16.00
 • dĺžka služby závisí od dohody – ale najmenej 2 hodiny/týždenne
 • nemožno ju poskytovať vtedy, ak ju klientovi poskytuje iná opatrovateľská služba, alebo ak príbuzný poberá príspevok na opatrovanie, príp. na telefonické požiadanie ako jednorazovú službu
Koordinátorka:Mgr. Gabriela Pagáčová, sr. Damiána
Tel. kontakt:+421 915 441 400
E-mail:dos@hospic-slnecnica.sk

Žiadosť na stiahnutie