Prepravná služba imobilných osôb s asistenciou

Asistovaná prepravná služba pre samoplatcov je poskytovaná ako podpora mobility a sociálneho kontaktu ľudí so zdravotným znevýhodnením a obmedzenou možnosťou pohybu alebo zhoršenou schopnosťou orientácie.

Účel: Individuálna asistovaná preprava je dostupná forma osobnej asistencie vozičkárom, imobilným osobám a ľudom so zhoršenou schopnosťou orientácie, ktorých momentálny alebo dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje pri obslužných činnostiach a preprave osobnú asistenciu.

Benefit: Výhodou individuálnej asistovanej prepravy pre samoplatcov je stála prítomnosť osobného asistenta pri pracovných cestách alebo ceste do liečebného domu, ambulancie lekára, výkon rehabilitácie a pod. (po dohode bez nutnej prítomnosti rodinného príslušníka) a späť. Jednosmerne – obojsmerne tiež do banky, na pohreb, hospitalizáciu alebo z ukončenej hospitalizácie, na vlakovú alebo autobusovú stanicu, letiskovú halu (check-in) alebo hotela, športovú aktivitu a pod. Výhodou je neustáli kontakt s prepravovanou osobou, pitný režim (v letných mesiacoch), časová flexibilita, pohodlie bez stresu, profesionálny, láskavý, individuálny a zároveň úctivý prístup počas celej doby trvania poskytovanej služby.

Vozidlo RENAULT TRAFIC používané na asistovanú prepravu, je úplne nové, spĺňa všetky bezpečnostné štandardy. Je špeciálne upravené na prevoz osoby na invalidnom vozíku, vrátene elektrohydraulickej plošiny a kotviacej techniky. Je veľké a priestranné, čo poskytuje primerané pohodlie prepravovanej osoby, pre nás je dôležité aby sa cítili príjemne a bezpečne. Taktiež je k dispozícii nástupný stupienok a bočné posuvné dvere, ktoré uľahčujú nástup a výstup . V prípade potreby máme tiež k dispozícii na bezplatné zapožičanie palubný invalidný vozík, pršiplášť, deka alebo barly (špecifické požiadavky nahlásiť prosím vopred).

Prepravná služba je poskytovaná v rámci SK/EU, spravidla v pracovných dňoch od 6.30 do 15.30 hod. (alebo individuálna dohoda) a môžete si ju objednať aj formou sms alebo emailom.

Požiadavky na prepravu polohovateľným inv. vozíkom komunikujte s koordinátorom v dostatočnom predstihu.

Samozrejmosťou je denná dezinfekcia interiéru vozidla.

Prepravné požiadavky mimo pracovnú dobu alebo v So, Ne, Sviatky výhradne po dohode s koordinátorom prepravnej služby. Celková suma za prepravu sa uhrádza vodičovi v hotovosti v deň prepravy (dodania služby), na základe vypísaného príjmového pokladničného dokladu s celkovou sumou úhrady.

Koordinátor:Daniel Alfonz
Tel. kontakt:+421 918 404 407
E-mail:preprava@hospic-slnecnica.sk
WhatsApp
Popis službyCenaRozsah
Preprava klienta idúceho  na vyšetrenie k obvodnému alebo lekárovi špecialistovi, rehabilitáciu, letisko (check-in), hotel, športové podujatie, pohreb a pod. jednosmerne v rámci Bratislavy. Preprava sprevádzajúcej osoby alebo rodinného príslušníka je zahrnutá v cene.15,00 €na čas prepravy
Preprava klienta a osobnú asistenciu v podobe sprevádzania klienta idúceho  na vyšetrenie k obvodnému alebo lekárovi špecialistovi, rehabilitáciu a pod. (vrátane asistencie do a z čakárne, výberu liekov, zabezpečenie pitného režimu) a späť v rámci Bratislavy. Preprava sprevádzajúcej osoby alebo rodinného príslušníka je zahrnutá v cene.20,00 €spolu
120/min. + osob. asistencia
Preprava klienta a osobnú asistenciu pri nástupe na hospitalizáciu, DSS, rehabilitáciu, liečenie do kúpeľného domu (vrátane zdravotníckych pomôcok) pre vozičkára a max. 3 ďalšie prepravované osoby v rámci celej SR/EU, alebo odvoz na iné aktivity podľa individuálnej dohody.0,50 €/km
dohodou
na čas prepravy + osob. asistencia
Preprava klienta a osobnú asistenciu pri transporte na a z letiska pre vozičkára, vrátane batožiny a max. 3 ďalšie prepravované osoby.dohodouna čas prepravy + čakanie
Dovoz zdravotníckych pomôcok na adresu nájomcu (okrem polohovacej postele). Dátum a čas dodania  je potrebné si dohodnúť s koordinátorom prepravnej služby.15,00 €
dohodou
v rámci BA
mimo BA
Dovoz alebo odvoz polohovacej postele na adresu nájomcu (vrátane administratívy, montáže a inštruktáže). Dátum a čas dodania  je potrebné si dohodnúť s koordinátorom prepravnej služby.50,00 €
dohodou
v rámci BA
mimo BA
Požiadavka klienta na špecifickú prepravu/osobnú asistenciu, taktiež preprava po schodoch bez výťahu, čakanie nad rámec 120 min. je potrebné si dohodnúť s koordinátorom prepravnej služby.+ 5,00€/30 min. alebo dohodouv rámci BA/SK

Cenník je platný od 1.1.2023