Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré

Poskytuje špecializovanú paliatívnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým v terminálnom štádiu ochorenia.

Rešpektuje ľudskú dôstojnosť človeka. Mobilný hospic ponúka odbornú starostlivosť a ľudskú podporu nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim, ako aj ich rodinám, v ich domácom prostredí. Mobilná hospicová starostlivosť sa snaží vytvoriť v domácom prostredí dôstojný priestor, v ktorom by sa umieranie a smrť stali prirodzenou súčasťou konca života. Vychádza z celostného pohľadu na človeka, z dôsledného akceptovania individuálnych potrieb chorého a kladie dôraz na nenahraditeľnosť rodiny a priateľských vzťahov každého človeka. Poskytuje úľavu od bolesti a iných nepríjemných príznakov, zahŕňa pomoc pri riešení psychologických, sociálnych, duchovných a spirituálnych potrieb chorého.

Pre pacienta je služba bezplatná.

Ordinačné hodiny: Pondelok až piatok – 08:00 hod. – 16:00 hod.

Odborný garant:MUDr. Kristína Križanová
Lekár MH:MUDr. Zuzana Tressard
Koordinátorka MH:Mgr. Adriana Mihová, sr. Adriana
Tel. kontakt:0905 966 059
E-mail:mh@hospic-slnecnica.sk
Pre pacientov a lekárov:slnecnica.slovensko@gmail.com
Duchovná služba:Mgr. Jozef Mrocek, CM
Sociálny pracovník: