Sociálne služby

🌻 DOS

🌻 Požičovňa zdravotníckych pomôcok

🌻 Prepravná služba s asistenciou