Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS Slnečnica

Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom kvalifikovaných sestier v domácom prostredí.

Starostlivosť je poskytovaná na základe zmluvy s poisťovňami a návrhu ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý potvrdí  obvodný lekár.

Ošetrovateľská starostlivosť:

  • ošetrovanie chronických rán a preležanín (dekubitov)
  • základná ošetrovateľská rehabilitácia
  • aplikácia injekcií a infúzií
  • starostlivosť o pacientov s katétrami, sondami a vývodmi
  • odber biologického materiálu iba u pacientov, ktorým poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť

Ordinačné hodiny: Pondelok až piatok – 08:00 hod. – 16:00 hod.

Ošetrovateľské výkony sú hradené zdravotnými poisťovňami. Pre pacienta je táto služba bezplatná. 

ADOS Slnečnica je zmluvný partner poisťovní:

  • /25/ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • /24/ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
  • /27/ UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
Koordinátorka:PhDr. Bernadeta Staňová
Tel. kontakt:+421 908 889 284
E-mail:ados@hospic-slnecnica.sk