Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS Slnečnica

Poskytuje v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a po dohode s obvodným lekárom odbornú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom kvalifikovaných sestier v domácom prostredí pacienta.

Jedná sa o:

* ošetrovanie chronických rán a preležanín
* základná ošetrovateľská rehabilitácia
* aplikácia injekcií a infúzií
* starostlivosť o pacientov s katétrami, sondami a vývodmi
* meranie krvného tlaku a glykémie

Zdravotnícke výkony sú hradené zdravotnými poisťovňami. Pre klienta je táto služba bezplatná. ADOS Slnečnica má uzatvorený zmluvný vzťah s:

/23/ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
/25/ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
/27/ UNION zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Koordinátorka: Mgr. Ľudmila Šikyňová, sr. Dominika
Tel. kontakt: 0910 842 157
E-mail: ados@hospic-slnecnica.sk