Domáca opatrovateľská služba

– patrí medzi služby sociálneho charakteru, je vykonávaná v byte klienta

- zahŕňa pomoc klientovi pri nevyhnutných základných potrebách /pomoc pri osobnej hygiene, dohľad, podaj jedla, liekov, kúpanie, nákup, bežné upratovanie, príprava jedla, sprievod a úrady alebo na lekárske vyšetrenie,…/

- služba nezahŕňa zdravotnícke výkony

- poskytujeme ju obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov

- poskytujeme ju len v pracovné dni od 8.00 do 16.00 – dĺžka služby závisí od dohody – ale najmenej na 2 hodiny

- nemožno ju poskytovať vtedy, ak ju klientovi už poskytuje iná opatrovateľská služba, alebo ak sa poberá na neho príspevok na opatrovanie, príp. na telefonické požiadanie ako jednorázová služba

Podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. potrebné pre začatie služby predložiť posudok pri odkázanosti, ktorý sa môže vybavovať aj priebežne po začatí služby.

 

 

Koordinátorka: Bc. Gabriela Hettešová, sr. Terézia
Tel. kontakt: 0915 441 400
E-mail: dos@hospic-slnecnica.sk