Mobilný hospic

Hospic je špecializované zdravotnícke zariadenie (stacionár, denný stacionár, mobilný hospic) poskytujúce hospicovú starostlivosť pre ťažko chorých a paliatívnu starostlivosť pre zomierajúcich.

Paliatívna starostlivosť garantuje zomierajúcemu, že nezostane osamelý až do posledných chvíľ života. Rodinu pacienta podporuje a pomáha jej zvládnuť situáciu s chorým a vyrovnať sa so smútkom po jeho odchode.

Rešpektuje ľudskú dôstojnosť človeka. Poskytuje úľavu od bolesti a zasahujúcich príznakov, zahŕňa pomoc pri riešení psychologických, sociálnych, duchovných a spirituálnych potrieb chorého.

Naše Občianske združenie Slnečnica Slovensko poskytuje svoje služby cez mobilný hospic sv. Kataríny Labouré. Pre klienta je táto služba bezplatná.

Mobilný hospic ponúka odbornú starostlivosť a ľudskú podporu nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim, ako aj ich rodinám, v ich domácom prostredí. Mobilná hospicová starostlivosť sa snaží vytvoriť v domácom prostredí dôstojný priestor, v ktorom by sa umieranie a smrť stala prirodzenou súčasťou konca života. Vychádza z celostného pohľadu na človeka, z dôsledného akceptovania individuálnych potrieb chorého a kladie dôraz na nenahraditeľnosť rodiny a priateľských vzťahov každého človeka.

Možno ho podporiť akoukoľvek peňažnou čiastkou na účet IBAN:
SK44 3100 0000 0041 2000 8718 vedený v Prima banka Slovensko, a.s.

 

 

Odborný garant: MUDr. Kristína Križanová
Lekár MH: MUDr. Helena Ivančová
koordinátorka MH: Mgr. Adriana Mihová, sr. Adriana
Tel. kontakt: 0905 966 059
E-mail: slnecnica.slovensko@gmail.com