O nás


Správa Občianskeho združenia Slnečnica Slovensko

 

Predsedníctvo

Predseda: Mgr. Erika Cáková
Členovia: Ing. Emília Pagáčová
Ing. Mária Müllerová
Mgr. Ľudmila Šikyňová
Dozorná rada
Predseda: MUDr. Barbora Slabá
Členovia: doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc.
Ing. Marta Baliaková