O nás


Správa Občianskeho združenia Slnečnica Slovensko

 

Predsedníctvo

Predseda: Mgr. Erika Cáková
Členovia: Ing. Emília Pagáčová
Ing. Ondrej Ivančo
Mgr. Ľudmila Šikyňová
Ing. Marta Baliaková
Dozorná rada
Predseda: MUDr. Barbora Slabá
Členovia: Bc. Alžbeta Hanáková
Beáta Grigerová
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc.