Kontakt

!ZMENA!

Sídlo: Občianske združenie SLNEČNICA Slovensko
Štyndlova 1
821 05 Bratislava
Prevádzka a korešpondenčná adresa: Občianske združenie SLNEČNICA Slovensko
Svätovojtešská 40
831 03 Bratislava
Tel: 0915290304
E-mail: info@hospic-slnecnica.sk
ozss@hospic-slnecnica.sk

Bankové spojenie IBAN: SK44 3100 0000 0041 2000 8718 vedený v Prima banka Slovensko, a.s.


ADOS e-mail: ados@hospic-slnecnica.sk
ADOS tel.: 0910 842 157


DOS e-mail: dos@hospic-slnecnica.sk
DOS tel.: 0915 441 400


Požičovňa ZP e-mail: pzp@hospic-slnecnica.sk
Požičovňa ZP tel.: 0917 151 321


Mobilný hospic e-mail: mh@hospic-slnecnica.sk
Mobilný hospic tel.: 0905 966 059


Prepravná služba e-mail: preprava@hospic-slnecnica.sk
Prepravná služba tel.: 0918 404 407

webmaster: webmaster@hospic-slnecnica.sk