Prepravná služba imobilných osôb s asistenciou.

Asistovaná prepravná služba pre samoplatcov je poskytovaná ako podpora mobility a sociálneho kontaktu ľudí so zdravotným znevýhodnením a obmedzenou možnosťou pohybu alebo zhoršenou schopnosťou orientácie.

Účel: Individuálna asistovaná preprava je dostupná forma podpory vozičkárom a imobilným osobám, ktorých momentálny alebo dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje pri  obslužných činnostiach a preprave osobnú asistenciu.

Všeobecne: Výhodou individuálnej asistovanej prepravy pre samoplatcov je osobná asistencia pri pracovných cestách alebo do liečebného domu, ambulancie lekára, výkon rehabilitácie a pod. (po dohode bez nutnej prítomnosti rodinného príslušníka) a späť.  Jednosmerne – obojsmerne tiež do banky, na pohreb, hospitalizáciu alebo z ukončenej hospitalizácie, na vlakovú alebo autobusovú stanicu, letiskovú halu (check-in) alebo hotela, športovú aktivitu a pod. Výhodou je neustáli kontakt s prepravovanou osobou, pitný režim (v letných mesiacoch), časová flexibilita, pohodlie bez stresu, profesionálny, láskavý, individuálny a zároveň úctivý prístup počas celej doby trvania poskytovanej služby.

Prepravná služba je poskytovaná v rámci SK/EU, spravidla v pracovných dňoch od 6.30 do 15.30 hod. (alebo individuálna dohoda) a môžete si ju objednať aj formou sms alebo emailom na

  • tel. č.: +421 918 404 407 (Daniel ALFONZ, koordinátor)
  • e-mail: preprava@hospic-slnecnica.sk
  • WhatsApp

Cenník prepravných služieb:

Popis služby Cena Rozsah
Preprava klienta idúceho  na vyšetrenie k obvodnému alebo lekárovi špecialistovi, rehabilitáciu, letisko (check-in), hotel, športové podujatie, pohreb a pod. jednosmerne v rámci Bratislavy. Preprava sprevádzajúcej osoby alebo rodinného príslušníka je zahrnutá v cene. 15,00 € na čas prepravy
Preprava klienta a osobnú asistenciu v podobe sprevádzania klienta idúceho  na vyšetrenie k obvodnému alebo lekárovi špecialistovi, rehabilitáciu a pod.(vrátene asistencie do a z čakárne, výberu liekov, zabezpečenie pitného režimu) a späť v rámci Bratislavy. Preprava sprevádzajúcej osoby alebo rodinného príslušníka je zahrnutá v cene. 20,00 € spolu
120/min. + osob. asistencia
Preprava klienta a osobnú asistenciu pri nástupe na hospitalizáciu, DSS, rehabilitáciu, liečenie do kúpeľného domu (vrátane zdravotníckych pomôcok) pre vozičkára a max. 3 ďalšie prepravované osoby v rámci celej SR/EU, alebo odvoz na iné aktivity podľa individuálnej dohody. 0,50 €/km
dohodou
na čas prepravy + osob. asistencia
Preprava klienta a osobnú asistenciu pri transporte na a z  letiska pre vozičkára, vrátane batožiny a max. 3 ďalšie prepravované osoby. dohodou na čas prepravy, vrátane 90 min. čakania
Dovoz zdravotníckych pomôcok na adresu nájomcu (okrem polohovacej postele). Dátum a čas dodania  je potrebné si dohodnúť s koordinátorom prepravnej služby. 10,00 €
dohodou
v rámci BA
mimo BA
Dovoz alebo odvoz polohovacej postele na adresu nájomcu (vrátane administratívy, montáže a inštruktáže). Dátum a čas dodania  je potrebné si dohodnúť s koordinátorom prepravnej služby. 50,00 €
dohodou
v rámci BA
mimo BA
Preprava klienta a špecifickú osobnú asistenciu, taktiež pravidelne opakované prepravy klientov max. 3 ďalšie prepravované osoby podľa vopred dohodnutých podmienok je potrebné si dohodnúť s koordinátorom prepravnej služby. dohodou v rámci BA/SK + osob. asistencia

Cenník je platný od 1.6.2021

Požiadavky na prepravu polohovateľným inv. vozíkom komunikujte s koordinátorom v dostatočnom predstihu. Samozrejmosťou je denná dezinfekcia interiéru vozidla.

Prepravné požiadavky  mimo pracovnú dobu alebo v So, Ne, Sviatky výhradne po dohode s koordinátorom prepravnej služby. Celková suma za prepravu sa uhrádza vodičovi v hotovosti v deň prepravy (dodania služby), na základe vypísaného príjmového pokladničného dokladu s celkovou sumou úhrady.

Vozidlo RENAULT TRAFIC používané na asistovanú prepravu, je úplne nové, spĺňa všetky bezpečnostné štandardy. Je  špeciálne upravené na prevoz osoby na invalidnom vozíku, vrátene  elektrohydraulickej plošiny a kotviacej techniky. Je veľké a priestranné, čo poskytuje primerané pohodlie prepravovanej osoby, pre nás je dôležité aby sa cítili príjemne a bezpečne. Taktiež je k dispozícii nástupný stupienok a bočné posuvné dvere, ktoré uľahčujú nástup a výstup . V prípade potreby máme tiež k dispozícii na bezplatné zapožičanie palubný invalidný vozík, pršiplášť, deka alebo barly (špecifické požiadavky nahlásiť prosím vopred).