Venujte 2%

Ak chcete poukázať nášmu občianskemu združeniu 2% svojej zaplatenej dane, môžete tak urobiť na základe § 50 zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z.

Tlačivo na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Údaje o prijímateľovi

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Slnečnica Slovensko
Sídlo: Štyndlova 1, 821 05 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31815804

 

ĎAKUJEME!