Kategórie
Všeobecné

OZNAM O PRESŤAHOVANÍ PREVÁDZKY

Vážený klienti,
dovoľujeme si vám oznámiť, že požičovňa zdravotníckych potrieb bude od 17.1 2024 presťahovaná na novú adresu:


Tomášikova 8, 821 01 Bratislava (Farský úrad Ružinov). Vchod do požičovne je od parkoviska zo Seberíniho ulice.


Aktuálne telefónne číslo ostáva v platnosti.


Tešíme sa na vašu návštevu v našich nových priestoroch, kde sme vám plne k dispozícii v obvyklom čase:
Streda : 14:00 – 18:00 hod.

Kategórie
Všeobecné

Obnova materiálovo-technického vybavenia

Občianskemu združeniu Slnečnica Slovensko bol schválený projekt v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 368/2021 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

Zverejnenie zmluvy ADOS

Zverejnenie zmluvy Mobilný hospic

Kategórie
Všeobecné

Svätá omša – 2023

Kategórie
Všeobecné

OZ Slnečnica Slovensko je zapojená do projektu

www.ludskezdroje.gov.sk | www.employment.gov.sk | www.health.gov.sk

Kategórie
Všeobecné

Nová webová stránka

S „20“ výročím OZ Slnečnice Slovensko sme zmenili ošatenie našej webovej stránky. Aktualizovali sme obsah, vylepšili dizajn, sprehľadnili ju a obohatili o niektoré novinky. Jednou z nich je aj podpora mobilných zariadení, čo umožní dostupnosť informácii cez počítač, mobilný telefón alebo tablet.

A keďže v jednoduchosti je krása, dúfame, že náš web sa vám páči 🙂.

Kategórie
Všeobecné

Prosba o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmu

Milí naši priaznivci!

V tomto roku „SLNEČNICA“ oslávi svoje „20. narodeniny“ 🙂. Je to takmer neuveriteľné, no s pomocou Božou a ľudí s otvoreným srdcom pre túto službu, sme tu a slúžime! Ďakujeme vám za akúkoľvek formu podpory, ale predovšetkým sa chceme poďakovať vám, ktorí ste nám v minulom roku poukázali podiel zo zaplatenej dane z príjmu a umožnili ste tak pokračovať v našej službe starým, chorým a zomierajúcim ľuďom a pokračovať v poslaní OZ Slnečnice. Z tohto zdroja našich príjmov sme v minulom roku financovali približne 10% výdavkov na našu činnosť, ktorá sa rozvíja v piatich zložkách:

Mobilný hospic Sv. Kataríny Labouré poskytoval špecializovanú paliatívnu lekársku a odbornú ošetrovateľskú starostlivosť 193 nevyliečiteľne chorým pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Zároveň poskytoval sprevádzanie, psychologickú a duchovnú podporu pacientov a ich príbuzných.

ADOS Slnečnica poskytovala 101 pacientom odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v ich domácom prostredí na odporúčanie lekára. Ošetrovali sme rany, dekubity, aplikovali injekcie, infúzie, zabezpečovali starostlivosť o sondy, drény, katétre, odbery krvi, ošetrovateľskú rehabilitáciu a podobne.

Domáca opatrovateľská služba je sociálna služba určená tým, ktorí pre svoj zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby v starostlivosti o seba a domácnosť alebo sú odkázaní na sprostredkovanie kontaktu s lekárom, prípadne úradmi, potrebujú dohľad, pomoc pri osobnej hygiene, donášku a podaj jedla, vyzdvihnutie liekov v lekárni, pomoc pri nákupoch, atď. Služba bola počas roka poskytovaná 42 klientom.

Požičovňa zdravotníckych pomôcok je sociálna služba, ktorú využilo v priebehu roka 246 klientov, ktorí si vypožičali 342 pomôcok – invalidných vozíkov, polohovateľných postelí, antidekubitných matracov, toaletných kresiel, chodítok pre klientov v domácom prostredí s ťažkým zdravotným postihnutím, či nepriaznivým zdravotným stavom.

Prepravná služba imobilných osôb s asistenciou je sociálna služba, ktorá v priebehu roka mala 315 výjazdov. Prepravila 203 klientov a doručila 112 pomôcok z našej požičovne zdravotníckych pomôcok.

Aj v tomto roku sa uchádzame o vašu priazeň. Ak sa rozhodnete nám podiel zo zaplatenej dane, pre správne vyplnenie tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ budete potrebovať naše údaje:

IČO:31815804
Právna forma:občianske združenie
Obchodné meno:Občianske združenie Slnečnica Slovensko
Sídlo:Štyndlova 1
PSČ:821 05
Obec:Bratislava

Nižšie si môžete stiahnuť aktuálne tlačivo s predvyplnenými údajmi:

S úctou a vďakou

PhDr. Bernadeta Staňová
Predsedníčka OZ Slnečnica Slovensko

Kategórie
Všeobecné

Svätá omša – 2022